Chemia dla branży górniczej

górnik i koparka

 

COLLIER 2KPU Klej poliuretanowy dwuskładnikowy

 • OPIS

COLLIER 2KPU klej poliuretanowy dwuskładnikowy w odmianach F, M, S jest otrzymywany przez zmieszanie komponentu A -żywica (mieszanina polioli, substancji modyfikujących i katalizatora ) i komponentu B – utwardzacz (polimeryczny izocjanian typu MDI i dodatki organiczne) w stosunku objętościowym 1:1.

 

 • Zastosowanie

- Wzmacnianie stropów, spągów, ociosów calizny węglowej i czoła drążonych przodków.

 

 

 

kopalnia 1

kopalnia 2

- Wzmacnianie i konsolidacja skał w narożach skrzyżowań ściany z chodnikami przyścianowymi.

 

 

 

kopalnia 4

kopalnia 4

- Wzmacnianie czoła ściany.

 

kopalnia 5

kopalnia 6

 • ZALETY

- Wysoka siła wiązania
- Zastosowanie w warunkach o różnym stopniu zawodnienia
- Dobra penetracja górotworu
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Dobre właściwości antystatyczne
- Trudnopalność
- Nie stwarza zagrożenia pożarem endogenicznym
 

 • Certyfikaty i atesty

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- Atest higieniczny PZH

 •  Sposób aplikacji

- Gotowy do iniekcji klej uzyskuje się przez wymieszanie komponentu A z komponentem B w proporcji objętościowej 1:1.
- Dokładne wymieszanie można przeprowadzić w urządzeniu przepływowym- pompie dwudrożnej wyposażonej w mieszalnik statyczny. Z mieszalnika produkt jest aplikowany do górotworu.

 

kopalnia 7

kopalnia 8

 

COLLIER WG - dwuskładnikowy klej organiczno - mineralny

 • Specyfikacja

- Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie i niską temperaturę reakcji .
- Również przeznaczony dla budownictwa do wzmacniania, wiązania i uszczelniania luźnych gruntów i konstrukcji betonowych.
- Może być stosowany w warunkach zawilgocenia, zawodnienia i podwyższonych temperatur.

 

kopalnia 9

kopalnia 10

 • Sposób aplikacji

- Aplikacja kleju polega na wymieszaniu w miejscu stosowania obu składników w odpowiednim agregacie pompowym w proporcji 1:1 i wtłoczeniu do wykonanych otworów w górotworze.
- Wskutek reakcji powstaje produkt – klej, który nie spienia się oraz ulega szybko utwardzeniu.

 

kopalnia 11

kopalnia 12

 

COLLIER F - dwuskładnikowa piana
fenolowo – formaldehydowa

 • Specyfikacja

- Produkowana jest w odmianach niskospieniona, średniospieniona i wysokospieniona.
- Przeznaczona jest do wypełniania wyrw, pustek i szczelin w górotworze, uszczelniania stropu i ociosów wyrobisk, uszczelniania i izolowania zrobów, wykonywania tam izolacyjnych i wentylacyjnych, uszczelniania tam izolacyjnych i wentylacyjnych.

 

kopalnia 13

 

kopalnia 14

 • Sposób aplikacji

- Pianę wytwarza się z dwóch składników, tj. żywicy i katalizatora, przez zmieszanie ich w stosunku objętościowym 4:1.
- Do wypełnianej przestrzeni tłoczy się składniki pompą przeznaczoną do tego typu pian, podającą w proporcjach 4:1.
- Otrzymujemy lekko spienioną, półpłynną mieszaninę, która po kilku sekundach rozpoczyna proces przyrostu objętości i tężenia.

 

kopalnia 15

 

kopalnia 16

 

ŁADUNKI KLEJOWE POLIURETANOWE

 • Specyfikacja

- Przeznaczone są do zespalania luźnych skał płonnych, przerostów i węgla, wzmacniania spągów i ociosów, uszczelniania spękanego i zaburzonego górotworu zbudowanego zarówno ze skał i pokładów węgla, techniką kotwienia, za pomocą wklejanych żerdzi kotwowych urabialnych.
- Umożliwiają w krótkim czasie zabezpieczenie i stabilizację większego fragmentu ociosu bez użycia specjalistycznego sprzętu do iniekcji.

 

kopalnia 17

 • Sposób aplikacji

Do wykonanego wcześniej otworu wprowadza się jeden lub kilka ładunków.
Należy zniszczyć otoczki ładunków, a następnie wymieszać komponenty kleju żerdzią kotwową przy użyciu wiertarki , lub ręcznie. Żerdź kotwowa pozostaje wklejona w otworze stanowiąc dodatkowy element wzmacniający.

 

kopalnia 18

 

ŁADUNKI KLEJOWE POLIESTROWE

 • Specyfikacja

- Ładunki klejowe przeznaczone są do trwałego utwierdzenia stalowej żerdzi kotwiowej w górotworze i mają zastosowanie w wyrobiskach górniczych i przy budowie tuneli. 
- Ładunki klejowe zawierają dwa podstawowe składniki:
masę klejową wykonaną na bazie żywicy poliestrowej,
utwardzacz zawierający organiczny nadtlenek.
- Masa klejowa wtłoczona jest do cylindrycznego opakowania wykonanego z folii poliamidowej. Wewnątrz, wzdłuż osi ładunku umieszczona jest ampułka szklana z katalizatorem.

 

kopalnia 19

 

kopalnia 20

 • Sposób aplikacji

- Ładunek klejowy umieszcza się w otworze ręcznie lub pneumatycznie.
- Proces kotwienia może się odbywać przy użyciu samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących lub urządzeń ręcznych przeznaczonych do osadzania kotwi.
- Wprowadzany ruchem posuwisto-obrotowym pręt kotwi niszczy foliowe opakowanie ładunku klejowego, tłucze umieszczoną we wnętrzu ładunku  szklaną ampułkę z utwardzaczem co pozwala na wymieszanie ze sobą składników.
- W wyniku zaistniałej reakcji powstaje spoiwo które w sposób trwały łączy stalową żerdź kotwi z górotworem

 

kopalnia 21

 

kopalnia 22