Universal Energy Sp. z o.o. - firma okołogórnicza z Mysłowic

Universal Energy została założona 9 kwietnia 2014 roku w Katowicach firma został powołana przez kadrę menadżerską Katowickiego Holdingu Węglowego.

 

Jest młodą dynamiczną i prężnie działającą firmą. Głównym obszarem działań są roboty górnicze, poszukiwanie, wydobycie i przetworzenie metanu z złóż węgla kamiennego na energię elektryczną i cieplną jak również wszystkie procesy związane z podziemnym zgazowaniem węgla oraz wspomaganie górnictwa nowoczesnymi metodami z zakresu chemii górniczej. Firma specjalizuje się też w dostawach chemii dla górnictwa, dodatkowo firma działa w obszarze transportu oraz świadczy usługi dla kolejnictwa.

 

inspektorzy