Górnictwo

góra węgla

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży górniczej, która specjalizuje się w realizacji robót górniczych m.in

 • drążenie wyrobisk górniczych przy pomocy kombajnów chodnikowych,
 • drążenie wyrobisk górniczych z użyciem środków strzałowych przy użyciu własnego sprzętu (wozy wiertnicze, ładowarki),
 • roboty górniczo szybowe związane z likwidacją szybów, w tym demontaż urządzeń i wyposażenia szybu,
 • przebudowa wyrobisk górniczych z pobierką spągu,
 • wykonywanie skrzyżowań oraz ich rekonstrukcja,
 • wykonywanie prac związanych z zabudową i przebudową przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
 • zabudowa, wydłużanie oraz utrzymanie klimatyzacji, rurociągów oraz linii kablowych,
 • zabudowa tras kolejek podwieszanych,
 • odwadnianie wykonywanych wyrobisk górniczych,
 • prace w szybowych zbiornikach odmiarowych,
 • prace związane z obsługą energomechaniczną obiektów górniczych – stacje wentylatorów, pompownie, rozdzielnie do 110 kV.