Kolej

koparki i ładowarki

 

Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej i tramwajowej

 •  budowa i naprawa torów stacyjnych, szlakowych, tramwajowych
  - montaż torów
  - demontaż toru
 • naprawa rozjazdów
 • budowa, naprawa i utrzymanie bocznic kolejowych
 • rozbiórka torów
 • awaryjne usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
 • tor bezstykowy
 • regulacja naprężeń
 • roboty ziemne